Sicame
PL | EN

System Zarządzania Jakością

W zakresie Zarządzania Jakością spółka SICAME Polska od początku swojego istnienia przyjęła normę ISO 9001:2000 jako wzorzec funkcjonowania przedsiębiorstwa. Procedury systemu zapewnienia jakości ISO 9001 stosujemy od 2004 roku. W 2010 roku system zaktualizowaliśmy do wersji ISO 9001:2008. Po wprowadzeniu normy ISO 9001:2015 poszczególne firmy Grupy systematycznie aktualizują swoje systemy. 

Jakość według norm ISO to spełnienie wymagań i oczekiwań Klienta. Prawidłowo funkcjonującym Systemem Zarządzania Jakością od 2004 roku zapewniamy naszym Klientom zarówno wysoki poziom świadczonych usług, jak i produkty spełniające najwyższe kryteria jakości.

Misja SICAME Polska
Misją SICAME Polska w obszarze jakości jest reprezentowanie interesów Grupy SICAME na rynku polskim przez:

 • oferowanie możliwie jak najszerszego portfela produktów Grupy SICAME, w szczególności osprzętu do sieci energetycznych (nN, SN i WN) i telekomunikacyjnych,
 • dbanie o utrzymanie wysokiego postrzegania jakości produktów SICAME przez Klientów,
 • analizowanie potrzeb rynku lokalnego w zakresie rodzajów i oczekiwań jakościowych produktów, proponowanie w tym zakresie stosownych rozwiązań Grupy SICAME oraz zarządzanie ich wprowadzaniem na rynku polskim,
 • zapewnienie Klientom dostępu do szkoleń i wiedzy technicznej dotyczącej oferowanych rozwiązań.

Naszą polityką chcemy osiągnąć silną pozycję w sprzedaży rozwiązań znajdujących się w ofercie Grupy SICAME, dużą dynamikę wzrostu sprzedaży, pozytywne postrzeganie SICAME Polska i satysfakcję zainteresowanych stron, stąd są to główne i najważniejsze mierniki naszej skuteczności operacyjnej.

Jakość w SICAME Polska 
W celu osiągnięcia zakładanych celów jakościowych wszyscy pracownicy i przedstawiciele handlowi SICAME Polska są systematycznie szkoleni w zakresie rozwiązań znajdujących się w ofercie Grupy SICAME oraz stosują się do podstawowych zasad funkcjonowania Grupy:
 • szybka reakcja na potrzeby Klienta,
 • przestrzeganie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych, przejrzystość i uczciwość w biznesie,
 • lojalność w stosunku do naszych partnerów handlowych,
 • wspieranie tych dostawców, którzy dbają o środowisko naturalne,
 • dbanie o rozwój i satysfakcję naszych pracowników,
 • wdrażanie nowych technologii informatycznych wspomagających proces zarządzania organizacją,
 • tworzenie i utrzymywanie dobrze zorganizowanych stanowisk pracy.
SICAME Polska spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Polityka Jakości jest ogólnie dostępna dla wszystkich pracowników SICAME Polska oraz systematycznie weryfikowana przez Zarząd w celu zapewnienia jej aktualności i przydatności.


Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością

Szukaj
Grupa Sicame na świecie
mapa
CERTYFIKAT SICAME POLSKA
Projekt i wykonanie: Web-Director