Sicame
PL | EN

Jakość w Grupie SICAME


Jakość w Grupie: główne wyzwania

Od momentu powstania w 1955 roku, jakość produktów i usług świadczonych na rzecz Klientów jest w centrum zainteresowania Grupy SICAME. Dzięki takiemu podejściu Grupa zapewniła sobie szybki i stabilny rozwój. Pierwsza certyfikacja wprowadzająca System Zarządzania Jakością odbyła się w 1993 roku i od tego momentu zdecydowana większość spółek wchodzących w skład Grupy SICAME certyfikowała swoje systemy zapewnienia jakości zgodnie z normą ISO 9001. Zakończone sukcesem przejście z systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 na system ISO 9001:2015 wyraźnie potwierdza chęć zwiększania satysfakcji Klientów Grupy SICAME.

Zarządzanie jakością
Spółki wchodzące w skład Grupy SICAME współpracują ze sobą dla doskonalenia procesów, dzięki czemu efekt synergii ułatwia rozwój w kierunku "QSE" (z ang. Quality, Safety, Environment - jakość, bezpieczeństwo, środowisko naturalne). Proces ten jest realizowany poprzez:

  • efektywne zarządzanie jakością,
  • bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy,
  • ograniczenie negatywnego oddziaływania procesu produkcji i produktów na środowisko naturalne.

Podpisana w 2009 roku umowa o partnerstwie z AFNOR Certification (fr. Association française de normalisation - Certification, pl. Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne - Certyfikacja) zobowiązała do harmonizacji certyfikacji spółek wchodzących w skład Grupy SICAME na świecie. Pozwoliło to na wdrożenie polityki "QSE" w całej Grupie SICAME zachowując jednocześnie specyfikę każdej ze spółek.

Zarządzanie środowiskiem

Aktualnie przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy SICAME są zaangażowane w ograniczanie wpływu swojej działalności na środowisko naturalne. Proces ten jest realizowany poprzez:

  • gospodarkę odpadami,
  • sortowanie odpadów i recykling,
  • zmniejszenie ilości odpadów,
  • włączenie pojęcia ochrony środowiska naturalnego w proces projektowania produktu.

Posiadanie certyfikatu ISO 14001 stało się jednym z priorytetów dla przedsiębiorstw wchodzących w skład Grupy SICAME. Rozwój zarządzania środowiskiem w Grupie SICAME jest jednym z elementów zrównoważonego rozwoju oraz efektywności energetycznej.

Zarządzanie energią

W niedalekiej przyszłości stojąc przed wyzwaniem zwiększenia efektywności energetycznej w świecie, w którym zasoby źródeł energii zmaleją, a zatem staną się droższe, norma ISO 16001 pozwoli na rozwój polityki energetycznej Grupy SICAME zgodnie z koncepcjami ochrony środowiska związanymi z normą ISO 14001.
Szukaj
Grupa Sicame na świecie
mapa
Projekt i wykonanie: Web-Director